Eettiset suositukset selkeyttävät henkilöstövuokrauksen pelikenttää

Eettiset suositukset selkeyttävät henkilöstövuokrauksen pelikenttää

Henkilöstövuokrausyhtiö on ratkaisu tilaajan ongelmaan 

Solo Healthin toimitusjohtaja Teemu Romppanen

”On hienoa, että henkilöstövuokrausalalle on saatu eettiset suositukset. Meidän tahtotilamme on, että kaikki yhtiöt toimisivat vastuullisemmin. Tätä alaa pitää viedä siihen suuntaan, että asiakas näkee henkilöstövuokrausyhtiön palvelut ratkaisuna auttamassa heidän toimintaansa, ei missään nimessä ongelmana.”

– Teemu Romppanen –

Hyvinvointiala HALIn julkaisemilla sote-alan henkilöstövuokrauksen vastuullisuussuosituksilla pyritään varmistamaan, että henkilöstövuokrausta harjoittavat yritykset noudattavat eettisiä ja laadullisia periaatteita toiminnassaan. 

Hyvinvointialueet isojen haasteiden edessä 

Solo Healthin toimitusjohtaja Teemu Romppanen ymmärtää hyvinvointialueiden suuret haasteet nykyisessä tilanteessa. Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden 2023 alussa, ja valmisteluaikaa uuteen tilanteeseen siirtymiseen oli hyvin vähän. Moni asia muuttui. Useita kuntia lyötiin yhteen, valtava määrä sopimuksia tuli hoidettavaksi ja hallinnollisen kokonaisuuden haltuun ottaminen tuotti vaikeuksia. Hyvinvointialueille siirtyi joukko vanhoja kuntien sopimuksia, jotka eivät toimineet uudessa tilanteessa, eikä strategisen ostamisen kehittämiseen ollut yksinkertaisesti aikaa. 

Samaan aikaan esimerkiksi hoitotakuun ja ikääntyneiden palvelujen henkilöstömitoituksen lainsäädäntöä kiristettiin, mikä lisäsi työvoiman tarvetta merkittävästi. Yhtäkkiä hyvinvointialueilla yhdistyi voimakkaasi lisääntynyt työvoiman tarve ja suuri hallinnollinen muutos. Hoitotakuuta ja henkilöstömitoitusta kiristettiin ilman, että hyvinvointialueilla oli resursseja työn tekemiseen.  

”Kun työvoiman tarve lisääntyi valtavasti, markkinoille tuli suuri määrä henkilöstövuokraukseen keskittyneitä yrityksiä. Valitettavasti alalle tulon kynnys on matalalla, ja harvoissa hankinnoissa yritykseltä vaaditaan referenssejä tai lääketieteellistä osaamista. Oltiin tilanteessa, jossa kuka tahansa pystyi perustamaan hoitajia ja lääkäreitä vuokraavan yhtiön. Osa yrityksistä hyödynsi hallitsematonta kaaosta ja lähti myymään työntekijöitä kovaan hintaan ilman valmista työntekijäpohjaa, mikä on äärimmäisen myrkyllistä alalle. Realistiset kustannukset ja palkkamaltti unohtuivat kokonaan, ja saivat henkilöstövuokrausliiketoiminnan näyttämään ratkaisun sijaan ongelmalta.”

Henkilöstövuokrauksen tarkoitus on turvata työvoiman saanti poikkeuksellisissa tilanteissa lyhytaikaisesti. HALI ry ja jäsenyhteisöt rakentavat tervettä kilpailua edistämällä kestäviä hankintoja ja asianmukaista ostokulttuuria.  

”Ennakointi ja osto-osaaminen ovat kehittyneet osalla hyvinvointialueista valtavin harppauksin alun vaikeuksien jälkeen”, Teemu Romppanen toteaa tyytyväisenä. Hän painottaa erityisesti aikaisessa vaiheessa aloitettua vuoropuhelua, jotta palveluntuottaja pystyy valmistautumaan rekrytointiin ajoissa.

”Terve vuoropuhelu tilaajan kanssa on ensiarvoisen tärkeää, jotta hankinnoista saadaan kaikkia osapuolia tyydyttäviä. Hyvä valmistautuminen tekee hankinnasta edullisemman.”

Työntekijät arvostavat joustavuutta

Työelämä Suomessa on muuttunut viime vuosikymmeninä. Työhön liittyvät odotukset ja merkitykset elävät ajassa. Nuoret toivovat työltä merkityksellisyyttä ja kiinnostavuutta. Toisaalta työ ei ole nuorille välttämättä kaiken keskiössä, vaan he arvostavat vapaa-aikaa ja työn joustavuutta. Yhä useammin työ on alisteisessa suhteessa muuhun elämään. 

Henkilöstövuokrausyhtiöillä on tärkeä rooli tarjota joustavia työskentelymahdollisuuksia. Työpaikan vaihdon ei tarvitse tarkoittaa pysyvää muuttoa tai vuosien sitoutumista. Työntekijät arvostavat mahdollisuutta vaikuttaa työvuoroihinsa ja työpaikkoihinsa. 

”Julkisuudessa on nostettu esiin, että henkilöstövuokrausyhtiöt veisivät virkatyöntekijöitä julkiselta puolelta kovemman palkan perässä. Suomessa työvoima liikkuu markkinatalouden sääntöjen mukaan. Työntekijällä on vapaus valita, missä työskentelee, mutta aktiivinen houkuttelu ei ole missään tapauksessa hyväksyttävää”, Romppanen painottaa.

Aktiivista panostusta perehdytykseen ja työuraan 

”Henkilöstövuokrauksen työnjohto- ja perehdytysvastuu on aina tilaajalla. Meidän vastuumme yhtiönä on varmistaa, että yhteistyö tilaajan kanssa toimii sujuvasti ja työntekijä saa tarvittavan perehdytyksen. Näin varmistamme, että työntekijä viihtyy työssään ja hyvinvointialueella, ja palaa sinne jatkossakin mielellään. Meille on tärkeää toimia niin, että rekrytoitava henkilö soveltuu hänelle suunniteltuun tehtävään. Esimerkiksi päivystykseen liittyvissä tehtävissä Sololla on vuorojen vaativuusluokat jaettu useampaan kategoriaan, jotta varmistutaan henkilön kyvystä suoriutua työstään.”

”Noudatamme luonnollisesti kaikkia toimintaamme ohjaavia lakeja ja määräyksiä. Solo Healthillä on lain vaatimat tietosuojakäytänteet ja ulkopuolisen toimijan tekemä kattava tietoturva-auditointi.”

”Henkilöstövuokrausyhtiöiden on kannettava vastuunsa myös koulutuksesta ja sitouduttava kouluttamaan henkilöstöä osana suomalaista sote-järjestelmää. Me Solo Healthillä sitoudumme henkilöstömme koulutukseen täysimääräisesti. Tarjoamme henkilöstölle esimerkiksi koulutusrahan, jonka työntekijä voi käyttää parhaaksi katsomallaan tavalla kouluttautumiseen. Sen lisäksi me tuotamme koko toimialalle avoimia webinaareja. Kuluvan vuoden aikana lanseeraamme Soloversity-koulutuskokonaisuuden, joka tähtää nuorten lääkärien intensiiviseen koulutukseen, jotta he saavat tukea urakehitykselleen, ja heillä on mahdollisuus työskennellä laaja-alaisesti erilaisissa tehtävissä.”  

Palautetta puolin ja toisin 

”Usein henkilöstövuokrauksen kautta työpisteeseen tuleva henkilö kykenee katsomaan tilannetta ulkopuolisen silmin ja tuomaan muista toimipisteistä kehitysehdotuksia. Työvoiman liikkuvuus ja henkilöstön laaja-alainen kokemus eri toimipisteistä on tärkeää. Siten saamme jaettua parhaita käytäntöjä Suomen tasolla eri hyvinvointialueiden välillä. Useat tilaajat pyytävät myös meiltä palautetta yhteistyöstä ja omasta toiminnastaan, mikä on tervettä ja koko Suomen tasolla yhteistä hyvää rakentavaa vuoropuhelua.”

”Asiakasvastaavamme ja käyttämämme asiakassuhteen hoitomalli mahdollistavat aktiivisen palautteen käsittelyn. Palautteita käsitellään ohjausryhmissä tai epämuodollisemmin yhteyshenkilöiden välityksellä. Palautteen dokumentointi ja laatupoikkeamiin puuttuminen on tärkeää. Lääketieteellinen johto ja vastuulääkärimme vastaavat lääketieteellisten kysymysten käsittelystä.” 

Työntekijän hyvinvointi edellä 

”Järjestämme Sololla työntekijöille kattavan työterveyshuollon, jotta pystymme ennaltaehkäisemään työhyvinvointia haittaavia asioita. Tarjoamme kaikille työntekijöillemme luontoisetuja kuten virkistys- ja lounasetua.”
  
”Kollegiaalisuuden ja vertaistuen vahvistaminen on haaste henkilöstövuokrausyhtiöissä, joissa työskennellään eri toimipisteissä. Järjestämme työntekijöillemme virkistystapahtumia ja mukavaa tekemistä, kuten glögi-iltoja ja muita yhteisiä tapahtumia, jotta voimme tasapainottaa henkisesti raskasta työtä sote-ammattilaisille. Rennoissa tapahtumissa on mahdollista vaihtaa ajatuksia ja saada kollegiaalista tukea muilta työntekijöiltä.”